Bel ons
Aanleg riolering
Rioleringswerken

Wie is er verantwoordelijk voor een beschadigde riolering?

Door verzakkingen of trillingen van de grond, kunnen mankementen aan de riolering ontstaan. Zeker als de woning al oud is, als er werkzaamheden in de wijk worden uitgevoerd of als er zwaar verkeer door de straten rijdt.

Het is vaak lastig om uit te zoeken wat precies de oorzaak van lekkages en breuken in de riolering is en wie er dus voor de kosten moet opdraaien. Het is belangrijk om te begrijpen wie verantwoordelijk is voor het onderhouden en repareren van een beschadigde riolering, aangezien dit kan variëren afhankelijk van waar het probleem zich bevindt en wie de eigenaar is van het betreffende terrein.

Verantwoordelijkheid voor openbare riolering

Openbare riolering verwijst naar het gemeentelijke of stedelijke rioleringssysteem dat afvalwater en regenwater van huizen en bedrijven afvoert naar waterzuiveringsinstallaties of natuurlijke waterwegen.

Over het algemeen is de gemeentelijke of stedelijke overheid verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de reparatie van openbare rioleringen. Dit omvat de hoofdleidingen, pompen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en alles wat betrekking heeft op het algemene rioleringssysteem dat zich op openbaar terrein bevindt.

Het is belangrijk om te weten dat gemeentelijke verordeningen kunnen variëren. Sommige gemeenten kunnen verwachten dat huiseigenaren een deel van de kosten dragen als er problemen zijn met de verbindingen van hun eigendommen met het openbare rioleringssysteem. Het is raadzaam om de plaatselijke regelgeving te raadplegen om te begrijpen welke verantwoordelijkheden op u rusten als huiseigenaar.

Verantwoordelijkheid voor particuliere riolering

Particuliere riolering verwijst naar het gedeelte van het rioleringssysteem dat zich op privéterrein bevindt, zoals de leidingen en aansluitingen die zich binnen de grenzen van een perceel bevinden.

Let op: de meeste gemeenten bepalen de grens tussen het particuliere en het gemeentelijke riool op of nabij de erfgrens. Een aantal andere gemeenten bepalen de eigendom en het beheer van de huisaansluiting tot aan het hoofdriool bij de eigenaar van het gebouw.

Over het algemeen zijn huiseigenaren verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van de riolering die zich op hun eigen terrein bevindt. Dit omvat de leidingen die van het huis naar het hoofdriool lopen, evenals de aansluitingen en septische tanks, indien van toepassing.

Het is raadzaam om regelmatig onderhoud aan uw particuliere rioleringssysteem uit te voeren om problemen te voorkomen. Dit kan onder meer het reinigen van leidingen, inspectie van de septische tank en het vermijden van het doorspoelen van schadelijke stoffen omvatten.

Sommige verzekeraars kunnen dekking bieden voor schade aan particuliere rioleringssystemen. Het is verstandig om uw verzekeringspolis te controleren om te zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding in geval van rioleringsproblemen.

Meer dan 30 jaar sterk
in ruim- en ontstoppingswerk

  • Specialist in ontstoppen en ruimen
  • Express dienst
  • Ervaren techniekers
  • Vakkundige service
  • Modern wagenpark en materiaal
  • Meer dan 30 jaar ervaring